Phóng tầm mắt ra xa Bạn sẽ thấy cả thành phố bé lại, thiên nhiên thật vĩ đại.